(3-4 χρονών)

Baby Ballet

Στην ηλικία των 3 με 5 ετών τα παιδιά διδάσκονται μουσικο-κινητική αγωγή που προετοιμάζει τα παιδιά να ενταχθούν στο μάθημα του μπαλέτου. Στη διάρκεια αυτών των μαθημάτων τα παιδιά εξασκούν το σώμα, το πνεύμα και τη φαντασία τους ενώ έρχονται σταδιακά σε επαφή με το ρυθμό, ακολουθώντας πάντα την ορολογία του κλασικού χορού.

Η σχεδίαση των μαθημάτων βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες που προωθούν την κίνηση, την εξερεύνηση του σώματος και την προσωπική έκφραση.

Τα παιδιά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα, να παρατηρούν εικόνες, να εξοικειώνονται με τον περιβάλλοντα χώρο, να συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά και να εκφράζονται δημιουργικά με το σώμα τους.

Απώτερος στόχος των μαθημάτων είναι η διδασκαλία της κίνησης να καθοδηγείται με ορθότητα, ακολουθώντας μια σταδιακή εξέλιξη και προσεγγίζοντας όλες τις οπτικές γωνίες και δυνατότητες της έκφρασης, καθώς επίσης δεν παραλείπεται το παιχνίδι που παίζει ουσιαστικό ρόλο για την καλύτερη αφομοίωση των πληροφοριών από το παιδί. Στόχος είναι μια ομαλή μετάβαση στο μαγικό χώρο του μπαλέτου. Το μπαλέτο, με την ακαδημαϊκή έννοια, ξεκινάει στην ηλικία των 6 ετών.