μέθοδος Veronica Serborne

Ψυχοκινητική και Χορός

«Ψυχοκινητική σημαίνει ταύτιση ανάμεσα στην κίνηση (την κινητική συμπεριφορά του ατόμου) και την ψυχή (το χαρακτήρα του ατόμου που απορρέει μέσα από τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του). Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα στον εσωτερικό του κόσμο, η οποία εξωτερικά εκδηλώνεται μέσω της κινητικής του συμπεριφοράς.» (E. J. Kiphard)

Η ψυχοκινητική αγωγή, ως εκπαιδευτική προσέγγιση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, με μεγάλη εφαρμογή και αποδοχή στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού συνδέεται στενά με τη γραφή, καθώς η εκμάθησή της αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία της οποίας η επιτυχής παραγωγή εξαρτάται όχι μόνο από γνωστικούς αλλά και από ψυχοκινητικούς παράγοντες, των οποίων η σχέση με τη γραφή έχει κριθεί από πολλούς ερευνητές σημαντική.

Οι ομάδες παιχνιδιού και ψυχοκινητικής αποτελούν μοναδικό τρόπο μάθησης και απόκτησης εμπειριών για τα παιδιά. H ψυχοκινητική και το ειδικά οργανωμένο παιχνίδι συμβάλουν σημαντικά στην πνευματική- γνωστική, κινητική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Πέρα από τα παραπάνω οφέλη, η ψυχοκινητική αποτελεί και κομμάτι της εργοθεραπείας η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αποκατάσταση κινητικών, αναπτυξιακών, ψυχικών και όχι μόνο δυσκολιών θέτοντας ως απώτερο στόχο της την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε κάθε άτομο ώστε να αποκτήσει μια ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Συγκεκριμένα οφέλη της ψυχοκινητικής εκπαίδευσης της Veronica Serborne:

  • Αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση του κάθε παιδιού.
  • Βελτιώνει την συναισθηματική και φυσική παιδεία.
  • Εξελίσσει και βελτιώνει την επικοινωνία και αναπτύσσει την δημιουργικότητα.
  • Χτίζει την μαθησιακή ικανότητα, τον τρόπο σκέψης και βελτιώνει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Υποστηρίζει την οπτική, ακουστική και οπτικό-κιναισθητική αντιληπτική ικανότητα του παιδιού.
  • Αναπτύσσει την γραφική δεξιότητα.
  • Δημιουργεί μονοπάτια που οδηγούν το παιδί να αντιλαμβάνεται τις πράξεις του ως προσωπικές επιτυχίες.